Дельфінотерапія при вагітності

31 Травня 2015

views.png 8,948
comments.png 0

Дельфінотерапія виникла не одну тисячу років тому, проте як напрям у світовій психотерапії розвивається з 70-х років минулого століття, а у вітчизняній психотерапевтичної та неврологічній практиці є відносно новим напрямком.

Pregnant swims with a dolphin-MainCover-1471858546.jpg
Світлана Галич
 
Дельфін - єдина істота, чия любов до людини безкорислива.
 
Плутарх
Дельфінотерапія - метод психолого-реабілітаційної корекції, в основі якого лежить спілкування людини з дельфіном.
 
Дельфінотерапія виникла не одну тисячу років тому, проте як напрям у світовій психотерапії розвивається з 70-х років минулого століття, а у вітчизняній психотерапевтичній та неврологічній практиці є відносно новим напрямком, вік якого обчислюється кількома десятиліттями.
 
Спілкування людини з дельфінами відоме з незапам'ятних часів. Численні перекази, різноманітні письмові джерела свідчать про дружелюбність дельфінів по відношенню до людей, описують випадки допомоги дельфінів людям, що потрапили в біду в морі. Автор цих рядків у далекому дитинстві на собі випробувала подібну підтримку. Будучи десятирічною дитиною, попливла далеко від берега і, не розрахувавши своїх сил, насилу поверталася назад. У хвилину втоми і відчаю зовсім близько раптом з'явилася ця чудова морська тварина. Пливучи дещо на віддалі, на безпечній відстані, дельфін в якості ескорту поплив поруч. Звідкись взялися сили, з'явився азарт і кураж, захотілося гребти активніше, поплисти швидше. Голосно промовляючи тварині якісь банальні фрази, і зовсім перестала боятися. Так і допливли ми з дельфіном до берега. На все життя запам'яталося відчуття неповторної радості, з яким пропливала здавалися до цього неможливими для подолання метри морської гладі.
 

Лікувальна дія дельфінотерапії
 

Про лікувальну дію дельфінів вперше було повідомлено Лілі. Обгрунтування і подальший розвиток дельфінотерапії в 70-х роках минулого століття пов'язують з науковими працями Д. Натансона зі співавторами.
 
У нашій країні пріоритет в області дельфінотерапії, безперечно, належить Людмилі Миколаївні Лукіній, яка протягом кількох десятиліть проводить фундаментальні наукові дослідження в Державному океанаріумі у Севастополі. Результати цих досліджень відображені в безлічі наукових публікацій, узагальнені в прекрасній монографії.
 
Значний внесок у розвиток дельфінотерапії вносить відомий у нашій країні і за кордоном вчений - професор Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика Анатолій Павлович Чуприков. Зокрема, плідна співпраця цього вченого з психологами, лікарями та дельфінотерапевтами Одещини дала якісно новий поштовх для розвитку цього напрямку.
 
На сучасному етапі розвитку медицини дельфінотерапія позиціонується як визнаний у всьому світі неспецифічний метод посилення захисних сил організму в осіб різного віку, які страждають різного роду розладами, у тому числі не піддаються лікуванню традиційними методами. Існують різні підходи до розуміння механізмів дії дельфінотерапії, серед яких виділяють фізіологічні та психологічні механізми. До фізіологічним механізмам впливу дельфінів відносять ультразвукову, рефлексотерапевтичну, віброакустичну, релаксаційну дію. Опубліковані наукові дослідження щодо фізіологічного впливу дельфіна на людину дозволяють пов'язувати їх з певними нейроелектричними і нейрохімічними процесами. Так, передбачається, що низькочастотні електромагнітні коливання, що випромінюються дельфіном, стимулюють електрофізіологічні та поведінкові зміни в організмі людини, обумовлені підвищенням рівня ендорфінів у результаті впливу електромагнітного поля дельфіна на шишковидну залозу людини.
 
На думку професора А. П. Чуприкова, дельфінотерапевта Одеського дельфінарію Н. Ю. Василевської, психолога Г. Шпатаковскої і співавторів, взаємодія людини з дельфінами є потужним психотерапевтичним і психокорекційним засобом. Наявний великий досвід здійснення психотерапії дітей, що страждають різними психоневрологічними захворюваннями, порушеннями розвитку, перенесли різні психотравми, дозволяє фахівцям говорити про ефективність методу і рекомендувати його використання в практичній діяльності. При цьому психотерапевт, який працює паралельно з дельфіном під час сеансу дельфінотерапії, ефективно використовує методи поведінкової, ігрової, тілесноорієнтированої, арт-терапії. Доведено, що позитивні емоції від спілкування з дельфіном дозволяють значно стимулювати психічний, мовний і фізичний розвиток дітей. У результаті сеансів дельфінотерапії дитина розширює межі свого світу, набуває новий досвід спілкування і отримує величезний позитивний заряд, який робить її життя більш живим, творчим та яскравим.
 
На наш погляд, перераховані вище фізіологічні ефекти в поєднанні з встановленими психологічними механізмами впливу дельфінотерапії на людський організм дозволяють розглядати можливість використання цього виду анімалотерапії для гармонізації процесів адаптації організму жінки до вагітності. Підтвердженням цьому можуть бути результати вивчення таких можливостей фахівцями (психолог, акушер-гінеколог, дельфінотерапевт), який проводиться протягом декількох років в Одеському дельфінарії. Тут впроваджені і з успіхом працюють програми психологічної підготовки та адаптації жінок до вагітності, підготовки до пологів з використанням дельфінотерапії. А поєднання дельфінотерапії з аква-і арт-терапією дозволяє ефективно поєднувати сприятливі можливості кожного з цих методів.
 

Як проходять сеанси дельфінотерапії
 

Значною популярністю серед одеситів користуються авторські методики підготовки жінок до пологів, запропоновані доктором психологічних наук Гертрудою Шпатаковскою. В основі зазначених методик лежить поєднання психологічної підготовки, дельфінотерапії, аква-і арт-терапії. Процес спілкування вагітних жінок з дельфінами після купання триває спільною творчістю. Спочатку тварини малюють на животиках вагітних жінок різнокольорові картинки. При цьому кожен з дельфінів творить свій, індивідуальний «шедевр», які різняться не тільки окремими елементами, але і кращим підбором фарб. На наступному етапі психологічної підготовки намальований дельфіном сюжет розглядається і обговорюється. Потім партнер (чоловік, старша дитина або обидва) домальовують на животі жінки картинку. Ось така виходить спільна творча родинна праця, що супроводжується значним сплеском позитивних емоцій.
 
Враховуючи різноманітність впливів, яким піддається вагітна жінка під час сеансу дельфінотерапії (психологічна підготовка, плавання, спілкування з дельфінами), непросто відповісти на питання, що традиційно задається: «Чи впливає дельфін на внутрішньоутробну дитину і як саме?». З одного боку, очевидно, що радісний стан матері, який характерний для такого спілкування, може мати тільки сприятливий вплив на її внутрішньоутробну дитину. З іншого - відсутні реальні наукові, доказові методичні підходи для визначення реакції внутрішньоутробної дитини в процесі спілкування дельфіна з вагітною жінкою. Відомі лише спостереження, згідно з якими дельфін з особливою дбайливістю ставиться до дітей і вагітних жінок.
 
У процесі вивчення можливих реакцій матері та внутрішньоутробної дитини на проведення сеансів дельфінотерапії нами були відзначені деякі особливості, які в даний час піддаються статистичній обробці та науковому аналізу. Так, попереднє і наступне психологічне тестування підтвердило очікувані ефекти - більшість жінок оцінювали своє спілкування і купання з дельфінами як дуже радісну, хвилюючу подію, що покращує їх стан, що підвищує настрій і активність. Переважна більшість вагітних відзначали після сеансів приємну втому, схожу з такою після веселих і улюблених свят. Як виявилося, більшість внутрішньоутробних дітей дещо змінювали свою рухову активність під час спілкування і купання матерів з дельфінами (90%). Для 77% з них характерним було зменшення рухової активності під час і активізація - після сеансу. Тільки окремі з числа опитаних вагітних відзначали рухову реакцію внутрішньоутробних дітей безпосередньо під час спілкування матері з дельфінами (5%). Порівняння окремих показників зовнішньої кардіотокографії (КТГ) строго до і після купання вагітних з дельфінами дозволило встановити деякі статистично значущі закономірності реакції ЧСС дитини в залежності від терміну вагітності. У всіх досліджуваних випадках відзначені реактивні типи кардіотокограмм після купання з дельфінами (100%), навіть у тих жінок, діти яких до купання продемонстрували відсутність реактивності ЧСС (ареактивний, монотонний тип КТГ - 5%). У даний час проводиться поглиблений статистичний аналіз отриманих результатів з метою вироблення чітких рекомендацій щодо можливостей впливу купання вагітних жінок з дельфінами на стан внутрішньоутробної дитини.
 

Результати дельфінотерапії
 

Попередній аналіз результатів пологів у жінок, що плавали з дельфінами, свідчить про мінімальну частоту виникнення ускладнень серед них. Аномалії пологової діяльності мали місце у 1% досліджуваних; травми родових шляхів у 0,5%, дистрес плоду в 1%. Відзначено низький показник частоти кесаревого розтину (3%) з числа вагітних, які потенційно могли бути розроджені оперативним способом. Випадки перинатальної смерті, захворюваності та неонатальної депресії відсутні. Поза сумнівом, наявні дані не дозволяють оцінити безпосередній вплив спілкування вагітних жінок з дельфінами на стан їх внутрішньоутробних дітей, так як, по суті, воно поєднувалося з іншими впливами (релаксуюча дія води, плавання). Проте встановлено відсутність відмінностей в реакціях (рухових і ЧСС) внутрішньоутробних дітей у вагітних, які отримували насолоду від плавання і дотику до дельфінів при порівнянні з такими у вагітних, що зазнали деякий страх перед тваринами. Можливо, це може бути непрямим свідченням наявності безпосередніх реакцій внутрішньоутробних пацієнтів, відмінних від таких у їх матерів. Хоча поки що й це твердження є не більш ніж гіпотезою.
 
Враховуючи інтерес до спілкування з дельфінами, який існує у вагітних, можна думати про те, що накопичений досвід у поєднанні з адекватним аналізом отриманих даних з часом дозволить визначити можливості та роль дельфінотерапії в перинатальній охороні внутрішньоутробного пацієнта. Поки що очевидий тільки сприятливий вплив цього методу на стан вагітної жінки. Але в умовах сучасного соціуму з його стресами, поліпрагмазією і схильністю до агресивності це теж не мало. Тим більше, що теза Г. Брехмана про те, що вагітна жінка повинна бути щасливою, в ситуації спілкування і купання вагітних з дельфінами дотримана повною мірою. Виходячи з дельфінарію, абсолютно всі пацієнтки мимоволі вимовляли одну і ту ж фразу: «Це такий кайф!!!».
 

КОМЕНТАРІ

Коментарі до цього матеріалу відсутні